Społeczny Program Mieszkaniowy

Krótko o podatku VAT

Podatek od towarów i usług obciąża transakcje i usługi (dolicza się go do ceny) wykonywane przez podatników VAT, czyli producentów, handlowców i usługodawców. Podstawowa stawka VAT wynosi 23%. Ta generalna zasada jest modyfikowana przez system ulg.

 

Kilka słów o społecznym programie mieszkaniowym

W stanie obecnym stawkę 8% podatku VAT stosuje się w budownictwie mieszkaniowym wyłącznie do dostawy, budowy, remontów, a także do modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego tzw. społecznym programem mieszkaniowym. Od 2011 roku programem budownictwa socjalnego obejmuje się w wielkim skrócie: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne.

 

Formalne warunki uczestnictwa w programie:

  • Budynek jednorodzinny o powierzchni do 300m2 – 8% VAT dla usługi dostarczenia i montażu odkurzacza centralnego.
  • Mieszkanie lub obiekt w zabudowie wielorodzinnej do 150m2 – 8% VAT dla usługi dostarczenia i montażu odkurzacza centralnego.

 

Jak to wygląda w praktyce? Oto kilka przykładów:

Jesteśmy jedną z niewielu firm instalacyjnych w Polsce i jedyną dostarczającą systemy odkurzania centralnego, która pomaga w uzyskaniu dostępu do programu budownictwa socjalnego także właścicielom lokali i budynków o powierzchni przekraczającej limity wskazane w ustawie. Poniżej dwa przykłady, które obrazują jak to wygląda w praktyce:

  • Budynek jednorodzinny o powierzchni 450m2 – ustalamy proporcje pomiędzy 300m2 a 450m2, w tym przypadku 0,66. Czyli 2/3 wartości usługi rozliczamy z 8% VAT, 1/3 wartości usługi z 23% VAT
  • Mieszkanie lub obiekt w zabudowie wielorodzinnej o powierzchni 165m2 – ustalamy proporcje pomiędzy 150m2 a 165m2, w tym przypadku 0,91. Czyli 91% wartości usługi rozliczamy z 8% VAT, a zaledwie 9% usługo rozliczamy z 23% VAT

Podstawa prawna dla powyższych wyliczeń: art. 41 ust. 12 c ustawy o VAT

 

Spełniamy warunki i znamy zasady, co dalej?

Podatnik, który zamierza skorzystać z preferencyjnej stawki podatku, musi dysponować dowodami, które potwierdzą wykonanie usługi na budynkach objętych przedmiotowym programem. Problem jest o tyle doniosły, gdyż zarówno sprzedający i kupujący będą obarczeni ciężarem dowodzenia w trakcie ewentualnej kontroli podatkowej. Ustawodawca zawarł w Ordynacji podatkowej otwarty katalog dowodów, dopuszczając wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.

 

W praktyce:

  • Zawieramy umowę z nabywcą, w której wyszczególniamy zapisy o przeprowadzeniu prac, z dookreśleniem zakresu, miejsca i czasu ich wykonania. Z uwagi na ustawowe obostrzenia stosowania obniżonej stawki warto zapisujemy także dane o powierzchni remontowej, budowlanej albo modernizacyjnej nieruchomości.
  • Sporządzamy protokół zdawczo-odbiorczy, który jest szczegółowym potwierdzeniem wykonanych prac.
  • Przekazujemy dowód zapłaty (Faktura VAT lub paragon) z jasną informacją o wykonanej usłudze, z wyliczeniem należności przy 8% VAT

 

Konkrety:

Dzięki znajomości obowiązującego prawa można zyskać bardzo wiele, w tym przypadku mówimy o aż 15 procentach realnych oszczędności.

Przykład? Najpopularniejszy odkurzacz z zestawem sprzątającym w naszym sklepie: Cyclo Vac H615 Black Edition

Cena w naszym sklepie (najniższa w internecie): 3390 zł brutto 23% VAT, po zastosowaniu preferencyjnej stawki VAT 2980 zł, to daje aż 410 zł oszczędności.

Co ważne promocje w naszym sklepie łączą się, np podczas tegorocznej akcji Czysty Sierpień odkurzacz w promocji i z obniżonym podatkiem był dostępny za jedyne 2400 zł – co dawało dokładnie 990 zł oszczędności.

 

Chętnie udzielimy wszystkich informacji:

telefonicznie: +48 504 576 543

mailowo: biuro@odkurzacze-centralne.org

 


 

Więcej informacji:

Interpretacja indywidalna obowiązujących przepisów wskazująca na zasadność stosowania 8% VAT dla montażu odkurzaczy centralnych:

https://interpretacje-podatkowe.org/montaz/iptpp1-443-349-12-2-ig

Ustawa o VAT:

http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,2,32,32,670,,,ustawa-z-dnia-11032004-r-o-podatku-od-towarow-i-uslug.html

Nasz fanpage, gdzie publikujemy najświeższe informacje i najciekawsze promocje:

https://www.facebook.com/zdroweodkurzanie/